Stypendia "Prymus Pomorza i Kujaw" - od 2016/2017

Uruchomiliśmy stronę internetową dotyczącą nowych stypendiów realizowanych przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

ZAPRASZAMY: prymus.kujawsko-pomorskie.pl

 

 

Informacje o projekcie stypendialnym "Zdolni na start - IV edycja"

Stypendia w projekcie otrzymało 330 uczniów w roku szkolnym 2013/14, którzy spełnią warunki do jego przyznania określone w regulaminie i otrzymają najwyższą liczbę punktów rankingowych.


W dniu 24 lipca 2013 r. rozpoczęto realizację projektu "Zdolni na start - IV edycja". Projekt jest dwuletni. Zakłada wsparcie stypendialne szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych regionu kujawsko-pomorskiego.

Projekt stypendialny "Zdolni na start – IV edycja" realizowany jest w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz Budżetu Województwa.

Projekt stypendialny w województwie kujawsko-pomorskim realizuje:
Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 


Szczegółowe zasady przyznawania stypendium na rok 2013/2014 określa dostępny w zakładce "dokumenty do pobrania" regulamin.

Kalendarium
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wybierz okres wydarzeń:
Miesiąc:
Rok:
Newsletter
powered by netadmin 6.93