Wypełnienie ankiety końcowej - STYPENDYŚCI

Szanowni Stypendyści!

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 31 sierpnia 2014 r. mija termin przekazania ankiety końcowej w związku z uczestnictwem w projekcie stypendialnym „Zdolni na start – IV edycja” w roku szkolnym 2013/2014.

Udostępnienie formularza sprawozdania z realizacji IPRE - semestr letni

Szanowni Opiekunowie Dydaktyczni Stypendystów roku 2013/2014;

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.05.2014 r. został udostępniony formularz umożliwiający wypełnienie sprawozdań z realizacji indywidualnych planów rozwoju edukacyjnego stypendystów naszego projektu.

Zwolnienie z opodatkowania stypendiów

Uprzejmie informujemy, że stypendium w ramach projektu "Zdolni na start - IV edycja" jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Podstawa zwolnienia: art. 21, ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991, Nr 80, poz. 350, ze zm.).
 

PITy dla opiekunów dydaktycznych

Szanowni opiekunowie dydaktyczni stypendystów naboru 2013/2014.

Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski do końca lutego br. wyśle do Państwa PITy w związku z realizacją opieki dydaktycznej nad stypendystami projektu "Zdolni na start - IV edycja".

Od dziś można wypełniać spawozdania z realizacji indywidualnych planów rozwoju

Szanowni Opiekunowie Dydaktyczni Stypendystów naboru 2013/2014.

Uprzejmie informujemy, że od dziś, tj. 30.01.2014 r. można wypełniać sprawozdania z realizacji indywidualnych planów rozwoju edukacyjnego stypendystów. W tym celu należy zalogować się na własne konto, które było założone w celu przygotowania indywidualnych planów rozwoju edukacyjnego dla kandydatów do stypendium.

Wypłata stypendiów

Szanowni Państwo;

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 grudnia 2013 r. nastapi wypłata pierwszej transzy stypendiów, obejmująca okres od września do grudnia w roku szkolnym 2013/2014.

Zmiana terminu podpisania umowy stypendialnej

Szanowni Państwo;

uprzejmie informujemy, że ze względów technicznych nie będzie możliwości podpisywania umów stypendialnych w poniedziałek 2 grudnia 2013 r.

Rozstrzygnięcie naboru stypendystów na rok szkolny 2013/14

Szanowni Państwo;

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 listopada 2013 r. zostało przyznanych 330 stypendiów w ramach naboru stypendystów na rok szkolny 2013/2014.

Przewidywany termin wyłonienia stypendystów

Uprzejmie informujemy, że przewidywany termin wyłonienia stypendystów to pierwsza dekada listopada 2013 r.

Zamknięcie etapu składania wniosków

Do Urzędu Marszałkowskiego spłynęły w terminie 388 wnioski, w tym
- 170 do Torunia
- 75 do Bydgoszczy
- 19 do Grudziądza
- 79 do Inowrocławia
- 45 do Włocławka

Ponieważ mamy 330 stypendiów do rozdania na bieżący rok szkolny, 58 złożonych wniosków zostanie odrzuconych. Spośród odrzuconych większość kandydatów nie otrzyma stypendium z uwagi na niespełnienie warunków minimalnych ubiegania się o stypendium, tj. warunku typu i lokalizacji szkoły kandydata, warunku dochodowego oraz warunku szczególnego uzdolnienia.

Wznowienie działania strony internetowej

Uprzejmie informujemy, że od godz. 18.00 dnia 13.09.2013 r. do godz. 16.00 dnia 15.09.2013, z przyczyn niezależnych od podmiotu realizującego stypendia, nastąpiła przerwa w działaniu serwisu internetowego projektu. Za wynikające z przerwy niedogodności przepraszamy.

Termin naboru wniosków

W ramach generatora wniosków, do dnia 5 września 2013 r. widniała błędna informacja, która mogła wprowadzić wnioskujących o stypendium w błąd w zakresie terminu składania wniosków. Nieprzekraczalny termin składania wniosków zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium jest do 20 września 2013 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Warunki ubiegania się o stypendium

Udział w projekcie stypendialnym w roku szkolnym 2013/2014 wziąć mogą szczególnie uzdolnieni uczniowie spełniający łącznie warunki:

Zmiany w dokumentacji rekrutacyjnej

Szanowni Państwo;

Poniżej przedstawiamy zmiany w dokumentacji, którą należy złożyć w ramach ubiegania się o stypendium na rok 2013/2014.

Termin i miejsce składania wniosków o stypendium

Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu "Zdolni na start - IV edycja" na rok szkolny 2013/2014 należy składać w terminie od 2 września do 20 września 2013 r.

Generator wniosków o stypendium

Uprzejmie informujemy, że trwają prace nad generatorem wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu "Zdolni na start - IV edycja" na rok szkolny 2013/2014. Prace zostaną zakończone w okresie wakacyjnym, a generator zostanie udostępniony najpóźniej w dniu 2 września 2013 r.

data: 2013-08-07

Rozpoczęcie realizacji projektu "Zdolni na start - IV edycja"

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 lipca 2013 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę nr 29/1179/13 w sprawie dofinansowania oraz powierzenia do realizacji projektu "Zdolni na start - IV edycja". Otworzyło to drogę do finansowania działań w projekcie.

Projekt zakłada wsparcie finansowe w dwóch latach szkolnych:

2013/14 - wsparciem zostanie objętych 330 uczniów, stypendium wyniesie 400 zł miesięcznie przez 12 miesięcy roku szkolnego

2014/15 - wsparciem zostanie objętych 340 uczniów, stypendium wyniesie 400 zł miesięcznie przez 12 miesięcy roku szkolnego

data: 2013-08-07
Kalendarium
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wybierz okres wydarzeń:
Miesiąc:
Rok:
Newsletter
powered by netadmin 6.93