Warunek szczególnego osiągnięcia

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 3 regulaminu przyznawania stypendium, do kandydowania o stypendium niezbędna jest realizacja szczególnego osiągnięcia.

Szczególne osiągnięcie można uzyskać poprzez:

 1. uzyskanie w roku szkolnym 2011/2012 lub 2012/2013 tytułu finalisty lub laureata
  w konkursie dla uczniów szkół podstawowych lub uczniów gimnazjów organizowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.);
 2. uczestnictwo w roku szkolnym 2011/2012 lub 2012/2013 w finale (ogólnopolskim) olimpiady lub turnieju zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowanym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.);
 3. realizację w roku szkolnym 2012/2013 indywidualnego toku nauki potwierdzona wpisem do świadectwa szkolnego za ten rok szkolny przy średniej ocen z tego świadectwa na poziomie 4,6;
 4. realizację w roku szkolnym 2012/2013 indywidualnego programu nauki potwierdzona wpisem do świadectwa szkolnego za ten rok szkolny, przy czym przynajmniej jeden przedmiot objęty indywidualnym programem nauki jest określony w § 4 ust. 1 pkt 2;
 5. realizację w roku szkolnym 2012/2013 samodzielnej lub zespołowej pracy naukowej lub prowadzenie badań naukowych pod opieką pracownika naukowego potwierdzona zaświadczeniem z uczelni wyższej zawierającym tytuł/nazwę pracy naukowej lub przedmiot badań naukowych i stan realizacji, za wyjątkiem przygotowywanych w ramach konkursów, olimpiad i turniejów zawodowych.

 

 

Konkursy, turnieje i olimpiady stanowiące szczególne osiągnięcie

Poniżej przedstawiamy listy konkursów, turniejów i olimpiad, które stanowią szczególne osiągnięcie i umożliwiają ubieganie się o stypendium:

I. ZAWODY ORGANIZOWANE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Osiągnięcie uzyskane w roku szkolnym 2011/2012 lub 2012/2013

 1. Konkurs przedmiotowy z języka polskiego
 2. Konkurs przedmiotowy z matematyki
 3. Konkurs przedmiotowy z przyrody
 4. Konkurs matematyczny „Liga Zadaniowa” - współorganizator: UMK Toruń
 5. dla uczniów spoza województwa kujawsko-pomorskiego: konkurs organizowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.) - laureat bądź finalista konkursu jest obowiązany przedstawić zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata bądź finalisty konkursu podpisane przez właściwego Kuratora Oświaty

II. ZAWODY ORGANIZOWANE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

Osiągnięcie uzyskane w roku szkolnym 2011/2012 lub 2012/2013

 1. Konkurs przedmiotowy z języka polskiego
 2. Konkurs przedmiotowy z matematyki
 3. Konkurs przedmiotowy z historii
 4. Konkurs przedmiotowy z fizyki
 5. Konkurs przedmiotowy z chemii
 6. Konkurs przedmiotowy z biologii
 7. Konkurs przedmiotowy z geografii
 8. Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego
 9. Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego
 10. Konkurs przedmiotowy z języka rosyjskiego
 11. Konkurs przedmiotowy z języka francuskiego
 12. Regionalny konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum – współorganizator: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
 13. Konkurs Wojewódzki z Fizyki i Astronomii dla uczniów gimnazjów  - współorganizator: UMK Toruń
 14. Konkurs matematyczny „Liga Zadaniowa” dla uczniów klas II gimnazjum - współorganizator: UMK Toruń
 15. Olimpiada Matematyczna dla Gimnazjalistów
 16. Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów
 17. Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów
 18. Ogólnopolski konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego”
 19. Ogólnopolski konkurs „Losy bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989”
 20.  dla uczniów spoza województwa kujawsko-pomorskiego: konkurs organizowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, ze zm.) - laureat bądź finalista konkursu jest obowiązany przedstawić zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata bądź finalisty konkursu podpisane przez właściwego Kuratora Oświaty

III. ZAWODY ORGANIZOWANE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Uwaga! Nie jest możliwe określenie kompletnego wykazu olimpiad i turniejów. Poniżej listy turniejów i olimpiad na 100% prawidłowych. W przypadku innych olimpiad i turniejów wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć dokument uwiarygodniający, że olimpiada/turniej jest organizowana na podstawie rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (dz. u. nr 13, poz. 125, ze zm.) – np. wydruk regulaminu olimpiady/turnieju

Osiągnięcie uzyskane w roku szkolnym 2011/2012 lub 2012/2013

1. Olimpiada Artystyczna;           

2. Olimpiada Biologiczna;            

3. Olimpiada Chemiczna;             

4. Olimpiada Filozoficzna;           

5. Olimpiada Fizyczna;  

6. Olimpiada Geograficzna;        

7. Olimpiada Historyczna;           

8. Olimpiada Informatyczna;     

9. Olimpiada Języka Angielskiego;          

10. Olimpiada Języka Białoruskiego;      

11. Olimpiada Języka Francuskiego;       

12. Olimpiada Języka Hiszpańskiego;     

13. Olimpiada Języka Łacińskiego;           

14. Olimpiada Języka Niemieckiego;      

15. Olimpiada Języka Rosyjskiego;          

16. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego;       

17. Olimpiada Matematyczna;  

18. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;            

19. Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej (tylko 2011/2012);    

20. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności – organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

21. Olimpiada Wiedzy Technicznej – organizator: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – NOT;

22. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – organizator: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne;

23. Olimpiada Techniki Samochodowe – organizator:  Wydawnictwa Komunikacji i Łączności;

24. Olimpiada Innowacji Technicznych – organizator: Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów;

25. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – organizator: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;

26. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – organizator: Politechnika Warszawska;

27. Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości – organizator: Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów;

28. Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna „Euroelektra” – organizator: Stowarzyszenie Elektryków Polskich;

29. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polskich;

30. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – organizator: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;

31. Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” – organizator: Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu;

32. Olimpiada Wiedzy o Finansach – organizator: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu;

33. Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna – organizator: Wyższa Szkoła Logistyki;

34. Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej – organizator: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy;

35. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności – organizator: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

36. Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich – organizator 2011/12: Federacja Liceów Handlowo–Kupieckich w Bydgoszczy, 2012/13: Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy;

37. Turniej Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie – organizator: Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie;

38. Turniej Budowlany „Złota Kielnia” – organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu;

39. Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik – organizator: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości we Wrocławiu;

40. Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego – organizator: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu;

41. Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz – organizator: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości we Wrocławiu;

42. Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki – organizator: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu;

43. Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa – organizator: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu;

44. Olimpiada Wiedzy o Bankach (TYLKO 2012/2013) – organizator: Stowarzyszenie Edukacji Ekonomicznej i Obywatelskiej „S” w Gnieźnie;

Liga Zadaniowa

Informujemy, że zajęcie I, II lub III miejsca w konkursie matematycznym "Liga Zadaniowa" nie jest tożsame z uzyskaniem tytułu laureata bądź finalisty tegoż konkursu.

Konkurs matematyczny "Liga Zadaniowa" jest organizowany oddzielnie dla:

1. uczniów klas IV szk. podstawowej

2. uczniów klas I gimnazjum

3. uczniów klas II gimnazjum

Wyłącznie dla (1) oraz (3) organizuje się wojewódzki finał tegoż konkursu, w ramach którego można uzyskać tytuł finalisty bądź laureata. Dla uczniów klas I gimnazjum takiego finału nie ma i dlatego uczniowie nie mogą uzyskać tytułu finalisty bądź laureata konkursu.

Kalendarium
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wybierz okres wydarzeń:
Miesiąc:
Rok:
Newsletter
powered by netadmin 6.93