Miejsce składania wniosku o przyznanie stypendium na rok 2013/2014

Wnioski o przyznanie stypendium należy kierować osobiście lub drogą pocztową pod jedno z niżej wskazanych miejsc:

  • Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. św. Jana 1/3; 87-100 Toruń

UWAGA! Jeżeli chcielibyście Państwo osobiście złożyć wniosek w Toruniu, to należy skierować się do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, znajdującego się na parterze budynku położonego przy Pl. Teatralnym 2)

  • Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz
  • Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Grudziądzu, ul. Sienkiewicza 22, 86-300 Grudziądz
  • Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Inowrocławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 Inowrocław
  • Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku, ul. Bechiego 2, 87-800 Włocławek

z dopiskiem „Wniosek o stypendium, projekt Zdolni na start – IV edycja 2013/2014”

Kontakt do biura projektu oraz do Przedstawicielstw Urzędu Marszałkowskiego

Korespondencję związaną z projektem stypendialnym "Zdolni na start - IV edycja" należy kierować pod adres :

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. św. Jana 1/3; 87-100 Toruń
z dopiskiem: Zdolni na start – IV edycja

(nie dotyczy wniosków o stypendium, które kierować można również do Przedstawicielstw Urzędu Marszałkowskiego)

Kontakt do biura projektu

Maria Bartkowska 668 507 768
Piotr Nadolny 668 506 961 (koordynator projektu)
zdolni4@kujawsko-pomorskie.pl

Kontakty do Przedstawicielstw Urzędu Marszałkowskiego

Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy

bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl
tel. 52 327 68 84 lub 52 321 40 59

Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Grudziądzu

grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl
tel. 56 462 63 61

Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Inowrocławiu

Jacek Tarczewski - j.tarczewski@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 52 355 95 24
Agnieszka Ziółkowska - a.ziolkowska@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 52 355 95 24

 Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku

Dorota Dzięgelewska – d.dziegelewska@kujawsko-pomorskie.pl  tel. 54 235 67 32
Krystyna Górecka – k.gorecka@kujawsko-pomorskie.pl  tel. 54 235 67 10

Kontakt do Departamentu Edukacji i Sportu

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ul. św. Jana 1/3, 87-100 Toruń

  • Telefon kontaktowy do sekretariatu: 56 646 20 21
  • Faks: 56 621 05 13
Kalendarium
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Wybierz okres wydarzeń:
Miesiąc:
Rok:
Newsletter
powered by netadmin 6.93